Category Archives: Hare Krishna

Reference to the Hare Krishna Maha Mantra

Ananta-Saṁhitā: hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare ṣoḍa-śaitāni nāmāni dvātrinśad varṇa kāni hi kalau yuge mahā-mantraḥ sammato jīva tāraṇe “Hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare.This hari-nāma mahā-mantra consists of sixteen names and thirty-two syllables. In